Aktuelno

Početak nastave u ponedeljak, 26.11.2018. godine

OBAVEŠTENJE Od ponedeljka, 26.11.2018. godine škola počinje sa radom i nastava će se odvijati redovno po rasporedu A nedelje! 

Ostale Vesti

Informacije

Najčešća Pitanja

Kada se dete upisuje u Osnovnu muzičku školu?

Pravilnikom o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja utvrđuje se nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja koje traje ŠEST godina (odseci u našoj školi: klavir, harmonika, gitara, flauta, violina, tambura); ČETIRI godine (odseci u našoj školi: klarinet, saksofon) i DVE godine (odseci u našoj školi: solo pevanje) i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa.

U 1. razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina može da se upiše učenik mlađi od devet godina, u u trajanju od četiri godine – učenik mlađi od jedanaest i u trajanju od dve godineučenik stariji od četrnaest godina. (Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, član 3).

Prijemni ispit polaže se pri upisu u 1. razred, po pravilu u junskom ili avgustovskom roku. Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam, muzička memorija. Učenici koji su pohađali program pripremnog razreda, polažu prijemni. 

Kada dete najranije može da upiše muzičku školu?

Bez obzira na sklonost ili talenat deteta, muzičko obrazovanja na više načina pomaže u razvoju svakako deteta.

Zbog toga bi trebalo svakom detetu omogućiti da stekne osnovno muzičko obrzovanje i da se u ranijem perdiodu detinjstva bavi muzikom na ovaj način.

Muzičko obrazovanje moće pružiti detetu mnogo više od samo osnovnog znanja o muzici, jer utiče na razvoj deteta u mnogim sferama života kao što su učenje, jezički razvoj, inteligencija i moždana aktivnost, bolji rezultati i muzikalnost.

Muzičko obrazovanje dece: Koliko ima uticaja?

Učenici uzrasta od 3 do 6 godina mogu u našoj školi da se upišu u Muzičko zabavište. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u popodnevnim terminima i traju po 45 minuta.

Cilj muzičkog zabavišta jeste upoznavanje najmlađih sa osnovnim muzičkim pojmovima i veštinama uz pesmu, igru i druženje, kao i priprema učenika za upis u osnovnu muzičku školu.
Program muzičkog zabavišta uključuje:
– Razvoj glasovnih sposobnosti učenika kroz pravilno i precizno izvođenje melodijsko-ritmičkih struktura
– Pravilnu artikulaciju i dikciju kroz tekstove pesama i brojalica
– Razvoj manuelnih i motoričkih sposobnosti kroz sviranje na instrumentima Orfovog instrumentarijuma, kao i na instrumentima sa dirkama
– Osposobljavanje učenika za samostalno i grupno izvođenje pesama i brojalica
– Elementarno muzičko opismenjavanje prilagođeno uzrastu