VESTI

U toku je drugi prijemni rok za upis učenika u pripremni i 1. razred

Drugi prijemni rok održava se od 4. do 9.juna 2018. godine, 9h – 13h

u OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi, ulica JNA 140.

U 1. razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina može da se upiše učenik mlađi od devet godina, u u trajanju od četiri godine – učenik mlađi od jedanaest i u trajanju od dve godineučenik stariji od četrnaest godina. (Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, član 3).

Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam, muzička memorija. Učenici koji su pohađali program pripremnog razreda, polažu prijemni za upis u 1. razred. 

Učenici treba da pripreme jednu pesmicu i ponesu dobro raspoloženje! 🙂

Vidimo se, da zajedno pevamo, sviramo i stičemo nova muzička saznanja.

Dobrodošli!

Za sva pitanja možete se obratiti na telefon 022/474-042.