VESTI

Participacije za mesec april i maj

Poštovani roditelji i učenici, 

participacije za mesec april i maj se neće plaćati, zbog vanredne situacije nastale usled epidemije virusa.

Direktor škole,

Darko Đokić