O NAMA

KRATAK ISTORIJAT ŠKOLE

Osnovna muzička škola u Rumi osnovana je 1948. godine. Bila je to prva muzička škola u Sremu koje je okupila muzičke stručnjake i počela da neguje podmladak. Za razvoj muzičkog života Rume, značajan je učitelj Antonije Cimbrić koji je imao privatnu školu i učio đake muzici. On kasnije prelazi u Beograd gde su mu učenici bili Stevan Mokranjac i Teodor Toša Andrejević koji je sa Cimbrićem iz Rume došao u Beograd.

Godine 1988. škola je ponela ime Teodor Toša Andrejević – Australijanac, ime muzičara koji je zaslužan za razvoj instrumentalne muzike kod Srba.

Teodor Toša Andrejević

Rođen je u Rumi 1852. godine. Posle završene osnovne škole u Rumi prelazi u Beograd gde završava Gimnaziju, a 1873. odlazi u Beč gde studira Fagot na konzervatorijumima, istovremeno uči obou, klavir i violinu. Muzicku karijeru nastavlja u Australiji kao prvi fagotista čuvenog orekstra Johan Štraus mlađeg. Zbog boravka u Australiji i dobija nadimak – Australijanac. Značajno je i to da je T.T.Andrejević osnivač prve muzičke škole u Beogradu, koja se iz finansijskih razloga zatvara posle godinu dana rada. Umro je u Beogradu 2. maja 1931. godine.

 

Povodom jubileja 50-te godišnjice od formiranja škole, otvoren je Fond Nikola i Marica Cvejić. Nikola Cvejić je veliki deo svog života proveo u Rumi, gde je i sahranjen u porodičnoj grobnica. Fond je i prilika za unapređenje muzičkog života grada i stipendiranje mladih talenata solo pevanja i mladih talenata naše škole. Počev od 1998. godine pa sve do danas u mesecu novembru Fond „Nikola i Marica Cvejić“ pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, a u saradnji sa OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ i OŠ „Dušan Jerković“ u Rumi, organizuje Takmičenje solo pevača Nikola Cvejić.

Inicijativom Opštine Stara Pazova kao i Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, škola je od 03.09.2012. godine počela da radi u Staroj Pazovi (sedište izdvojenog odeljenja je u OŠ „Boško Palkovljević Pinki“).

Takođe, inicijativom Opštine Irig kao i Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice od 31.10.2012. škola radi i u Irigu (sedište izdvojenog odeljenja je u OŠ „Dositej Obradović“).

Broj učenika se stalno povećava, kao i nastavni kadar.

ŠKOLA DANAS

Škola doživljava poseban procvat i profesionalni napredak iz godine u godinu, tako da ide u korak sa najuspešnijim školama u regionu.

SNAGA ŠKOLE

  • Snaga škole je kvalitetan kadar i profesionalni odnos prema radu
  • Snaga škole je podmladak u Muzičkom zabavištu i učenicima osnovne škole koji se obrazuju na odseku klasične muzike na kojem je zastupljeno sedam različitih instrumenata
  • Snaga škole je u razvijanju osećaja pripadnosti kroz različite oblike zajedničkog muziciranja
  • Snaga naše škole je u negovanju prijateljskih odnosa sa svim muzičkim školama u Srbiji i zemljama iz okruženja
  • Snaga naše škole je u neprestanom traganju za novim, aktuelnim idejama

 

MISIJA

Mi smo jedina muzička škola na teritoriji Opštine Ruma koja pruža osnovno muzičko obrazovanje kroz individualni i grupni rad, funkcionišemo kao homogena zajednica, negujemo talenat, znanje, rad, kulturu, humanost, prijateljstvo, takmičarski duh i ljuvbav.

VIZIJA

Želimo da poboljšamo uslove za rad učenika i omogućimo im kvalitetnije izvođenje nastave, edukacijom nastavnika, nabavkom novih instrumenata, proširenjem i oplemenjivanjem postojećeg školskog prostora. Želimo da uspostavimo bolju saradnju i veće razumevanje od zainteresovanih grupa (lokalna zajednica…), više tolerancije, inicijative i zadovoljstva učenika ličnim rezultatima.

ODSECI

Osnovna muzička škola danas broji preko 300 učenika koji stiču prva znanja i usvajaju veštine sviranja na isntrumentima sa dirkama, duvačkim i žičanim instrumentina, kao i pevanja, svrstanim u sledeće odseke:

KLAVIRSKI ODSEK

ODSEK HARMONIKE

DUVAČKI ODSEK (flauta, klarinet, saksofon)

GUDAČKI ODSEK (violina)

TRZAČKI ODSEK (gitara, tambura)

ODSEK SOLO PEVANJA

 

Kolektiv OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi

Direktorka

Vesna Gulan

 

Sekretar

Biljana Tomić

 

Šef računovodstva

Svetlana Sipić

 

Pedagog

Radmila Kovačević

 

Nototekar

Zorka Uhrik

 

Nastavno osoblje OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi

Klavirski odsek

Tomislav Davidović

Zorana Vulin

mr Bojana Pantelić-Petrović

Miroslav Pišćanec

Nemanja Ognjanović

Belinda Putilov

Ljiljana Šikić

Sanja Prgonjić

Sofija Stojanac

Odsek harmonike

Vesna Nemčev

Dragan Lukić

Damir Vasiljević-Toskić

Slavoljub Aleksić

Duvački odsek

  • flauta

Tanja Minov

Marija Ivanović

Ljiljana Milivojević

  • klarinet/saksofon

Đorđe Vujičić

Gudački odsek

  • violina

Milica Ognjanović

Ana Zorić

Trzački odsek

  • tambura

Smiljana Jančić

  • gitara

Srđan Petrović

Miloš Marić

Jelena Milinković

Odsek solo pevanja

Ivan Nikolić

Dejan Ljutovac

Nastavnici solfeđa

Milana Velimirović

Aleksandra Pilipović

Darko Đokić

Pomoćno osoblje OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi

Zoran Držaić – domar-majstor

Brankica Kavgić – spremačica